Kısa Film Seçkisi

1. KISA FİLM SEÇKİSİ BAŞVURU KOŞULLARI

 • Seçki Türkiye, KKTC ve Uluslararası üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşulların temin edilmesinden “Ekip Sözcüsü” sorumludur.
 • Seçkiye katılacak filmlerin süreleri, en az 3 dakika uzunluğunda ve en fazla 15 dakika uzunluğunda olmalıdır. Katılımcılar, bireysel ya da ekip olarak başvuru yapabilir.
 • Film, İngilizce ve/veya Türkçe açıklamalı olmalıdır.
 • Kısa filmler kurgusal veya animasyon olarak sadece grafik ögelerden de oluşabilir.

Kurgusal Kısa filmler, gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, 1920x1080
(HD) veya 4K çözünürlükte olmalı; filmin sinopsisiyle birlikte we-transfer ile teslim edilmelidir.

2. KISA FİLM SEÇKİSİ BAŞVURU SÜRECİ

 • Katılımcılar, imzaladıkları işbu şartnameyi, eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurmalı ve katılım formunu, şartname ile birlikte, kısa film we-transfer ile teslim edilmelidir.
 • Son iletim ve başvuru tarihi 5 Şubat 2022 saat 24:00’dır.
 • Filmlerin gönderileceği kişi ve mail adresi bu maddede belirtildiği gibidir.

( Dr. Serkan FUNDALAR)

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi/Film Making & Broadcasting Bölümü

Telefon: 0 548 8704040

E-mail: serkan.fundalar@neu.edu.tr

3. KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

 • Katılımcı seçkiye katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.
 • Katılımcı başvuru formunu doldurup tarafımıza ilettiğinde imzalamış kabul edilir.
 • Katılımcı bu başvuru yaparak sunduğu kendine ve diğer kişilere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak paylaşmış olduğunu kabul eder. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluk, bilgilerin yanlış ibraz edilmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıyı bağlar.
 • Katılımcının ekip adına başvurmuş olması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne teslim edilecektir.
 • Seçkiye gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. materyal kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.
 • Seçkiye katılacak olan kısa filmlerin daha önce herhangi başka bir Seçkida ödül almamış olması gerekmektedir.
 • Seçkiye katılacak olan kısa filmlerin herhangi bir siyasi unsur-içerik, siyasi bir ima, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun uygunsuz kullanılması unsurlarını içermesi ve reklam niteliği taşıması yasaktır.
 • İlgili yükümlülükleri sağlamayan filmler, eğer başvuru süresi dolmadan önce tespit edilmişse taraflara bu konuda gerekli yükümlülüklerin tamamlanmasına yoksa Seçkiye kabul edilemeyeceklerine ilişkin uyarı yapılır. Her halükarda son başvuru tarihinden sonra gönderilen ve ilgili koşulları sağlamayan kısa filmler değerlendirmeye alınmaz ve diskalifiye edilir.
 • Yasaklı unsurların kısa filmlerde kullanılmasından Sempozyum Kurulu sorumlu tutulamaz.

4. İLAN

 • Seçkiye başvuruda bulunan ve dereceye giren kısa filmler, düzenlenen gösterimde gösterilir ve
  dereceye giren kısa filmler gösterimden 1 hafta önce ilan edilir.
 • Seçki sonuçlarının ilanen açıklanacağı tarih 08 Mart 2022’dir.

5. DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

Değerlendirme yapılırken şu kıstaslar dikkate alınacaktır:

 • Filmin özgün olması
 • Verilen / verilecek olan mesajın içeriği
 • Verilen / verilecek olan mesajın algılanma kolaylığı
 • Konunun anlatım dili ve kurgusu
 • Anlatımın görsel - işitsel niteliği
 • Yaratıcılık unsurları

6. ÖDÜLLER:

 • Seçkinin jüri tarafından değerlendirilmesinin tamamlanması ile birlikte ödüller ve ödül sahipleri Sempozyum sayfasında yayınlanır.
 • Katılan herkes için katılım sertifikası düzenlenmektedir. Bunun dışında dereceye giren kısa filmlere belirlenen ödüller ve bedelleri aşağıdaki şekildedir:

Seçkide gösterilmeye değer görülen ilk 10 filme 2500 Study Coin (1250TL) karşılığı e-Study Box Dijital Eğitim Platformunda kullanılmak üzere,
Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen diğer filmlere de 1500 Study Coin (750TL) karşılığı e-Study Box Dijital Eğitim Platformunda kullanılmak üzere ödül verilecektir.

 • Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi dereceye girmiş filmlere ilişkin olarak kendisine devredilen hakları ticari bir amaç gütmeden istediği zaman kullanabilecektir.

7. FİKİR VE SANAT ESERLERİNE İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLAR:

 • İşbu şartname ile Eser Sahibi aşağıda sayılan haklarını Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi altında kullanılmak üzere a. 5846 Sayılı FSEK Madde 14’te tanımlanan manevi haklarından “Umuma Arz Hakkını” b. 5846 Sayılı FSEK’te tanımlanan maddi haklarından Madde 21 İşleme Hakkını, Madde 22 Çoğaltma Hakkını, Madde 23 Yayma Hakkını, Madde 24 Temsil Hakkı, Madde 25 Umuma İletim Hakkını Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezine devreder.
 • Eser Sahibinin Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi devretmiş olduğu haklarından “İşleme Hakkı”, “Yayma Hakkı”, “Temsil Hakkı” ve “Umuma İletim Hakkı”nı Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi kendi ismi altında, farklı projeler içerisinde herhangi bir ticari amaç gütmeden kullanabilir.
 • Eser Sahibi, eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkının tek sahibi olup, buna yönelik bir talebin olması durumunda ilgili platform ve ortaklar Eser Sahibi ile iletişime geçecektir.
 • Eser Sahibi tarafından devredildiği sayılan haklar, eser sahibinin bu haklarını kullanmasını engellemez.

8. BAŞVURU FORMUNDA BULUNMASI GEREKENLER

Aşağıda belirtilen maddelerin başvuru esnasında gönderilecek olan “Başvuru Formunun” içinde yer
alması zorunludur.

 • Gönderilen kısa filmin başlığı ve özeti(synopsis)
 • Yapım yılı
 • Başvuranın adı ve soyadı
 • Başvuranın doğum tarihi
 • Başvuranın mensubu olduğu üniversite/fakülte/bölüm ve sınıf bilgileri
 • Başvuranın iletişim adresi (adres, telefon ve e-posta)
 • Ekip halinde katılmış olunması durumunda, diğer ekip üyelerinin adı ve soyadı

9. BİLGİLENDİRME

Seçki için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğumu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğumu taahhüt ederim. Söz konusu eserin; i) gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların aslen sahibi olduğumu ii) eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezine devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğumu, herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğimi yaşayan ya da yaşamını yitirmiş herhangi bir kişinin özlük ve gizlilik haklarını ihlal etmediğimi ve lekelemediğini, kısa filmimin içeriğinin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini ve herhangi bir şekilde bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi haklarına veya mülkiyet hakkına yönelik ihlallerin söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit ederim. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, bu seçkiye destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü mevzuat ihlalinin tespiti halinde eserimin seçkiden diskalifiye edilebileceğini ve benim/ekibimin seçkiden men edilebileceğini, ilgili aykırılığın seçkiden sonra anlaşılması durumunda ise ödüllendirilmiş olsam bile ödülümün geri alınabileceğimi anladım. Bunun yanında kişisel veriler, yaş sınırı ve diğer sebeplerle kullanmış olduğum kişi, materyal ve ekibimin eylemlerinden sorumlu olduğumu ve Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi ekibiyle paylaştığım verilere ilişkin gerekli izinlerin alınmış olduğunu taahhüt ve teyit ederim.

Başvuranın adı ve soyadı:

Başvuranın doğum tarihi:

Başvuranın mensubu olduğu üniversite/fakülte/bölüm ve sınıf bilgileri:

Yapım yılı:

Başvuranın iletişim adresi (adres, telefon ve e-posta):

Diğer ekip üyelerinin adı ve soyadı:

Sponsorluklar

Pandemi koşullarının dijitalleşmeye ve eğitimin artık her yerde olduğuna dair söylemi güçlendirdiğini düşündüğümüz bu günlerde sanatın ve eğitimin birbirinden ayrılamaz bir parça olduğu daha da netleşmiştir. Sanatı güçlendirmek genç ve nesi sanatçıların üretimini değerli kılmak için düzenlenen bu güzel seçkide bir dijital eğitim platformu olan e-Study Box'ın yer almasından büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. "Amacımız yalnızca eğitime değil, üretime de katkıda bulunmak" olmalı düşüncesi ile bu ve bundan sonraki tüm sanatsal etkinliklerde katkıda bulunmaktan mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyoruz.

Jüri Üyeleri

 • Dr. Derviş Zaim   Juri Başkanı – Yönetmen)  
 • Prof. Dr. Fevzi Kasap
 • Doç. Dr. İzlem Kanlı
 • Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç
 • Dr. Öğretim Üyesi Zehra Cerrahoğlu
 • Dr. Öğretim Üyesi Erkan Turan
 • Dr.Serkan Fundalar
 • Dr. Göral Erinç Yılmaz
 • Öğr. Gör. Murat Cem Acaralp
 • Öğr. Gör Zeyde Y.Örek
 • Öğr Gör. Mert Yusuf Özlük
 • Öğr Gör. Evren Maner
 • Süleyman Bedri Kalyoncuoğlu (Yapımcı)
 • Canol Balkaya (Yapımcı)
 • Hayri Çölaşan (Yönetmen)

Seçkiye katılan tüm genç sinema sanatçılarını emeklerinden tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.

e-Study Box Dijital Eğitim Platformu