Önemli Tarihler
Sempozyum
8 Kasım 2021 Sempozyum İlan tarihi ve Bildiri Kabul Başlangıcı
8 Şubat 2022 Bildiri Son Kabul Tarihi
18 Şubat 2022 Kabul bildirimi Duyurusu
8-9-10-11 Mart 2022 Sempozyum Tarihi
12 Mart 2022 Tam Metin Kabul Başlangıcı
12 Nisan 2022 Tam Metin Kabul Son Gün
12 Mayıs 2022 Bildiri Kitabı Yayınlanma Tarihi
Dijital Fotoğraf Sergi
28 Şubat 2022 Son katılım tarihi
6 Mart 2022 Kabul edilen eserlerin duyurulması
8 Mart 2022 Sergi açılışı
Kısa Film Seçkisi
5 Şubat 2022 Son iletim ve başvuru tarihi
6 Mart 2022 Kabul edilen eserlerin duyurulması
11 Mart 2022 Kısa filmlerin gösterim tarihi