Dergi

Sempozyum Yayın:

Değerli katılımcılar 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu’na  gönderilen bildiriler yazarın isteğine bağlı olarak;

  • ÖZET BİLDİRİ KİTABI
  • TAM METİN BİLDİRİ KİTABI
  • MAKALE

olarak yayınlanacaktır. Sempozyuma katılan tüm bildirilerin özet metinleri bir kitap da yayınlanacaktır. Tam metin bildiriler ise; yazarın talebi sonucunda kör hakem uygulamasına alınacak ve gerekli kriterlerin karşılanmış olması halinde editör kurulu tarafından yayın değerlendirilmesine alınacaktır. Bir diğer seçenek olarak sunduğumuz makale olarak yayın ise; İLAMER’e bağlı olarak  akademik yayın hayatına başlayan Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi (USSAD) kapsamında sunulacaktır. Dileyen yazarlar bildirilerini editöryal sürece ve hakem uygulamasına koyarak makale olarakta yayınlatabileceklerdir.

Yayın değerlendirme kurulu, sempozyuma katılan bildirilerin (yazarın onayı doğrultusunda) akademik düzeyine göre makale veya bildiri olarak yayınlanması hususunda yönlendirme yapma hakkına sahiptir.

I.Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında yayınlanan iki kitaba aşağıdaki linklerden ulaşmanız mümkündür: