Dijital Sergi

2. Uluslararası Sinema Sempozyumu Fotoğraf Sergisi Seçici Kurulu

  • Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu
  • Prof. Dr. Osman Ürper
  • Prof. Dr. Fevzi Kasap
  • Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir
  • Dr. Öğr. Üyesi Aslı Erciyes Tosun
  • Dr. Öğr. Üyesi Birsel Matara
  • Öğrt Gör. Mert Yusuf Özlük
  • Gazi Yüksel (Fotoğraf Sanatçısı ve Akademisyen)
  • Sami Türkay (Fotoğraf Sanatçısı)

Konu: Yeni, Yeni/lik, Yeni/likçilik

Amaç: Fotoğraf sergisinin konusu, bu yıl ikincisi düzenlenen uluslararası sinema sempozyumunun teması olan “yeni” ile paralel bir şekilde belirlenmiş olup, konunun yorumu fotoğraf sanatçılarına bırakılmıştır. Bu bağlamda günümüz fotoğraf sanatında “yeni” kavramının “foto-grafik bir vizyon” olarak neyi ifade ettiğinin; fotoğraf üreten-tüketen geniş bir yelpaze içerisinde sorgulanarak fotoğraflarla somutlaştırılması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla fotoğraf sanatçıları açısından neyin “yeni” olduğu; “yeninin” neyi temsil ettiği; fotoğraf sanatı açısından “yenilik ve/veya yenilikçilik” kavramlarının nasıl bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğinin sorgulandığı fotoğraflar sergi kapsamı içinde yer alacaktır.

Sergi:
Sergilenecek fotoğraflar “Yeni, Yeni/lik, Yeni/likçilik” kavramlarını sorgulayan bir bakış açısına sahip konusunda olacak ve dijital platformda yayınlanacaktır.

Sergi katılımı, fotoğraf üreten tüm akademisyen ve sanatçılara açık olup, fotoğrafların belirlenen temaya uygun olması esastır.

Gönderilecek fotoğraflar jpg formatında kısa kenarı 30 cm boyutunda ve 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.

Fotoğraflarla birlikte mutlaka eserin künyesi (varsa eserin ismi, boyutları, tekniği, malzemesi, yılı) mutlaka belirtilmelidir.

Katılımcılar sergiye renkli veya monokrom olmak üzere en çok 5 (beş) eser verebilirler. Fotoğraflar doğrudan fotoğraf estetiğine sahip olmalı, bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş olmamalıdır.

Önemli Yasal Uyarılar:
Katılımcı, sergileme için e-posta yoluyla gönderdiği fotoğrafın kendine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi bir durum, kural ihlali sayılacağından başvuru reddedilecektir.

Sözü edilen duruma ilişkin kural ihlali tespitinde, geriye dönük karar da verilebilecek ve katılımcı değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Başvurular, Seçici Kurul tarafından değerlendirildikten sonra, sadece kabul edilen fotoğraflar için bildirimde bulunulacaktır.

Sergiye gönderilen fotoğrafta bulunan her türlü nesne ve/veya kişilerle ilgili telif, izin vb. sorumluluk başvuru sahibine aittir. Kurum ve/veya Kurumlar (Yakın Doğu Üniversitesi ve Paydaşlar) yarışmaya gönderilen fotoğrafların içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

Katılımcının kendine ait olmayan bir fotoğrafı sergiye göndermesi ve değerlendirmeye sunması kural ihlali sayılır. Bu durumda tüm sorumluluk katılımcıya ait olacaktır. Kurum ve/veya kurumlar hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez.

Sergiye kabul edilen fotoğrafların, ticari amaç gütmeksizin her nevi sergileme ve umuma arz, hak ve yetkisi, Yakın Doğu Üniversitesi’ne devredilecektir. Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, Sempozyum resmi sayfasında yayımlanma hakkı kazanacaktır. Katılımcı bunun için herhangi bir bedel ödemeyecektir.

Kabul edilen fotoğraflar içerisinden gerçekleştirilecek ikinci değerlendirme sonucunda seçilen fotoğraflar, Modern Sanat Müzesi koleksiyonuna kabul edilebilecektir. Başvuranlar, yukarıda sayılan tüm koşulları tam ve eksiksiz olarak kabul etmiş sayılacaktır.

Fotoğrafı kabul edilip sergilenenlere katılım belgesi verilecektir.

Adem Yücel
Ahmet Özkan
Ayşe Gökyiğit
Berrin Bayraktaroğlu
Berrin Bayraktaroğlu
Birol Kıraç
Birol Kıraç
Cem Özer
Erkan Tabakoğlu
Erkan Tabakoğlu
Eren Görgülü
Fatma Kalınkaya
Fatma Kalınkaya
Gökhan Birinci
Gökhan Birinci
İsmail Keskin
Kıvanç Şen
Kıvanç Şen
Kıvanç Şen
Mahir Yerlikaya
Mehmet Fatih Yelmen
Mehmet Gökyiğit
Murat Çeliker
Mustafa Bilge Satkın
Ozan Otan
Özlem Demircan
Pınar Boztepe Mutlu
Pınar Boztepe Mutlu
Seda Felekoğlu
Ş. Gürkan Uzun Köprü
Ufuk Uğur
Zekiye Canoruç Şahin
Zekiye Canoruç Şahin