2. Uluslararası Sinema Sempozyumu 8-9-10-11 Mart 2022
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi/ İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) KKTC

2. Uluslararası Sinema Sempozyumu 8-9-10-11 Mart 2022
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi/ İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) KKTC

Değerli Bilim İnsanları, Akademisyenler, İletişim Alanındaki Paydaşlar, Sanatçılar ve Araştırmacılar

Uluslararası Sinema Sempozyumu; 8-11 Mart 2022 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ile İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) işbirliğinde, yaşadığımız Covid 19 pandemisi olumsuz koşulları nedeni ile dijital ortamda çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Sempozyum, "Türk Dünyası Belgesel Film Festivali", " Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı"  ve "İletişim Araştırmaları Derneği" tarafından desteklenmektedir.

Sempozyumun bu yıl ki teması “YENİ” kavramı üzerine odaklanmıştır. 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu bu yıl “YENİ “ kavramını sinema ekseninde bilimsel ve sanatsal tartışmaya açmayı hedeflemektedir.
Bu hedefle yola çıkan düzenleme kurulu; sinemaya katkı koyan birçok paydaş ile iş birliğine girmesi yanında, tartışma konularını akademik platforma taşıma hedefi noktasında birçok üniversitenin desteğini sağlamayı da başarmıştır. Sempozyum ikinci yılında olmasına rağmen; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri dışında; Türkiye, Makedonya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kosova, Kazakistan ve Özbekistan gibi birçok ülkenin seçkin üniversiteleri tarafından desteklenmektedir.

Sempozyum sosyal bilimlerin tüm alanlarındaki araştırmacı, akademisyen, öğrenci ve sanatçıların katılımına açıktır. Sempozyuma katılımın ücretsiz olmasının yanı sıra, gerekli koşulları karşılayan ve eserlerini yayınlatmak isteyen akademisyenler için de ücretsiz yayın imkanı sağlanacaktır. Sempozyuma katılım dili Türkiye Türkçesi ve İngilizce olacaktır. Bu yöndeki detay bilgi ilgili linklerde katılımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yer Alacak Olan Üniversiteler:

 • Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)
 • Girne Üniversitesi (KKTC)
 • Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi (Türkiye)
 • Karabük Üniversitesi (Türkiye)
 • Yozgat Bozok Üniversitesi (Türkiye)
 • Selçuk Üniversitesi (Türkiye)
 • Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)
 • Azerbaycan Devlet Medeniyet Ve İnce Sanat Üniversitesi (Azerbaycan)
 • Kazakistan Milli Al Farabi Üniversitesi (Kazakistan)
 • Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (Kırgızistan)
 • Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Enstitüsü (Özbekistan)
 • Fon Üniversitesi (Makedonya)
 • İliria Kollege (Kosova)
 • İnönü Üniversitesi (Türkiye)
 • Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)
 • Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Türkiye)
 • Yeditepe Üniversitesi (Türkiye)
 • Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi (Özbekistan)
2. ULUSLARARASI SİNEMA SEMPOZYUMU İÇİN
KALAN SÜRE
Sempozyum Tarih ve Saati Konuşmacı Konusu Afiş Görseli
8 Mart 2022 - 11:00 Prof. Dr. Mariusz GRZEGORZEK Cinema: New. What is New? Sempozyum Afişi (.jpg)
09 Mart 2022 - 11:00 Prof. Dr. S. Ruken ÖZTÜRK Yine, Yeni, Yeniden Sinemamızda Sansürün Tarihi Sempozyum Afişi (.jpg)
09 Mart 2022 - 11:00 Doç. Dr. Ali KARADOĞAN Yine, Yeni, Yeniden Sinemamızda Sansürün Tarihi Sempozyum Afişi (.jpg)
10 Mart 2022 - 10:00 Dr. Öğretim Üyesi Addis GADZHİYEV Expressive Means of Cinematography and Screen Sempozyum Afişi (.jpg)
11 Mart 2022 - 11:10 Doç. Dr. Çiğdem Taş ALİCENAP Animasyon Filmlerde Özgünlük ve Yaratıcılık: Stüdyo Ghibli Örneği Sempozyum Afişi (.jpg)
11 Mart 2022 - 10:00 Dr. Derviş ZAİM "Sensiz Yaşayamam" Üzerine Bir Yorum Denemesi Sempozyum Afişi (.jpg)
ÖNEMLİ TARİHLER
 • 8 Şubat 2022

  Bildiri son kabul tarihi.

 • 18 Şubat 2022

  Kabul bildirimi duyurusu.

 • 8-9-10-11 Mart 2022

  Sempozyum tarihi.

 • 12 Mart 2022

  Tam metin kabul başlangıcı.

 • 12 Nisan 2022

  Tam metin kabul son gün.

 • 12 Mayıs 2022

  Bildiri kitabı yayınlanma tarihi.

 • 28 Şubat 2022

  Son katılım tarihi.

 • 6 Mart 2022

  Kabul edilen eserlerin duyurulması.

 • 8 Mart 2022

  Sergi açılışı.

 • 5 Şubat 2022

  Son iletim ve başvuru tarihi.

 • 6 Mart 2022

  Kabul edilen eserlerin duyurulması.

 • 11 Mart 2022

  Kısa filmlerin gösterim tarihi.

PAYDAŞLARIMIZ
SPONSORLAR